Tässä Heikki Patomäen Facebookista kiinnostava sitaatti.

Rawls on oman ajatteluni keskisiä vaikuttajia juuri oikeudenmukaisen yhteiskunnan  kannalta.
   
Heikki Patomäki
3 t ·

Keskiviikkoaamuna klo 9 alkaen pidän Kuopion kaupungintalolla esitelmän "Global Justice: A Democratic Perspective", osana laajempaa symposiumia. Alla suomenkielinen tiivistelmä. Tervetuloa kuuntelemaan tätä ja muita esityksiä ja keskustelemaan niistä!

Monien filosofien mukaan oikeudenmukaisuus on kaikkien instituutioiden ensimmäinen hyve, samalla tavalla kuin totuus on kaikkien ajattelujärjestelmien ensimmäinen hyve. Myös toimija voi olla oikeudenmukainen tai epäoikeudenmukainen. Ovatko kansainväliset ja globaalit toimijat ja instituutiot sitten oikeudenmukaisia? Tämä kysymys ennakko-olettaa, että tiedämme mitä oikeudenmukaisuus tarkoittaa. Oikeudenmukaisuuden abstrakti merkitys on sama kaikkialla – samanlaisia tapauksia täytyy kohdella johdonmukaisesti samalla tavalla, ja kaikkien pitää saada mitä heille kuuluu – mutta sen sisältö ja suunta vaihtelevat suuresti. On olemassa suuri määrä metaforisesti rakennettuja oikeudenmukaisuuden perusmalleja. Erilaiset oikeudenmukaisuusteoriat ja –ideologiat ovat puolestaan koonneet näistä jotenkin yhteensopivia laajempia kokonaisuuksia.
2000-luvun alun maailmassa yksi erityinen oikeudenmukaisuusteoria/ ideologia on hallitsevassa asemassa. Se dominoi niin kansainvälistä lakia kuin eurooppalaisen ja globaalin hallinnan järjestelmiä. Tämän käsityksen mukaan yksityiseen omistukseen perustuvat ja reilujen pelisääntöjen mukaan toimivat vapaat markkinat toteuttavat oikeudenmukaisuuden ihanteet parhaiten. Jos markkinat ovat tarpeeksi kilpailulliset ja kilpailu toteutuu reilujen pelisääntöjen puitteissa, oikeudenmukaisuus toteutuu ”jako kunkin panoksen mukaan” merkityksessä (eli “saat sen mukaisesti mitä saat aikaan”). Näkemys edellyttää myös uusklassisen standarditeorian siitä, miten markkinat toimivat.
Vertailen tätä teoriaa muihin oikeudenmukaisuuden malleihin, teorioihin ja ideologioihin ja vedän kaksi johtopäätöstä.
Ensinnäkin, kun tunnustetaan oikeudenmukaisuuskantojen ja niihin liittyvien vahvojen tunteiden suhteellisuus, on samalla jo otettu pitkä askel kohti näkemystä, jonka mukaan demokratia ja kansalaisten vapaa demokraattinen keskustelu ja päätöksenteko ovat ensisijaisia oikeudenmukaisuuteen nähden. Tästä seuraa demokraattisempien hallintajärjestelmien etsintä; pyrkimys toteuttaa demokratiaa myös maailmanlaajuisesti. Maailmanhistorian sivu oikeudenmukaisuus on toiminut niin sotien ja vallankumousten kuin konservatiivisen ja väkivaltaisen ja autoritäärisen alistamisen oikeutuksena. Siksi keskeiseksi kysymykseksi nousee se miten EU:ta ja erityisesti koko maailmantalouden hallintaa voitaisiin demokratisoida rauhanomaisten muutosten kautta ja vielä siten, että samalla edistettäisiin kollektiivista oppimista itse oikeudenmukaisuuden luonteesta.
Toisekseen vaikka tieto-opillinen relativismi vallitsee, on hyviä perusteita uskoa, että vaihtoehtoiset oikeudenmukaisuusteoriat ovat paremmin perusteltuja kuin nyt vallitseva. Yksi arviointiperusta on nimenomaan tieto-opillinen: mitä otetaan annettuna, mistä asioista ollaan valmiita keskustelemaan kriittisesti ja refleksiivisesti? Myös ihmiskuva ja sisällölliset yhteiskuntateoriat puoltavat enemmän yksiä kuin toisia oikeudenmukaisuuskäsityksiä. Teoriat kausaalisesta ja moraalisesta (ja myös laillisesta) vastuusta ovat hyvin lähellä toisiaan; yksi tukee toista. Näin asetun puoltamaan muun muassa Rawlsin, O’Neillin ja Schweickartin teorioita, kutakin soveltuvin osin.

http://www.uef.fi/fi/uef/-/2-3-9-symposium-justice-and-solidarity-t...
www.uef.fi - 2.-3.9. Symposium: Justice and Solidarity: The European Utopia in a Globalising...

Katselukerrat: 167

Vastaa tähän

TULEVIA TAPAHTUMIA

AJANKOHTAISTA SISÄLTÖÄ

Uusimmat tapahtumat

Paula Ruuttunen on nyt jäsen: Ilmiöpohjainen oppiminen ja opetus
eilen
Profiilin kuvakeJediah Krajcik ja Anne Honkala liittyivät ryhmään Ilmiöpohjainen oppiminen ja opetus
Elo 7
HLK on nyt jäsen: Ilmiöpohjainen oppiminen ja opetus
Heinä 30
Vivian Rivera on nyt jäsen: Ilmiöpohjainen oppiminen ja opetus
Heinä 4
MArika IDman on nyt jäsen: Ilmiöpohjainen oppiminen ja opetus
Kesä 30
Heli Söderqvist on nyt jäsen: Ilmiöpohjainen oppiminen ja opetus
Kesä 27
Jäsenen Minä tutkijana, minä keksijänä blogikirjoitus

Tarvikkeita ja välineitä

Hankkeen tarvike- ja välinetilauksista suuri osa saapui kasvatus- ja opetustoimeen kesäkuussa, jolloin hankekoordinaattori tarkisti kuormat ja jakoi tarvikkeet kouluittain ja esiopetukseen. Tarvikkeet saatiin myös kuljetettua kouluille ennen rehtoreiden kesälomia.…Näytä lisää
Kesä 27
Sarita Kivikko on nyt jäsen: Ilmiöpohjainen oppiminen ja opetus
Kesä 22

© 2018   Created by Taru Kekkonen.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot